Woonvorm

Op de Ophovenerhof wonen 11 mensen met een verstandelijke beperking, verdeeld over 3 woningen. In deze kleine woonvormen is het streven om er voor elke bewoner een thuis van te maken. Elke bewoner heeft zijn eigen kamer die naar eigen smaak en inzicht kan worden ingericht. In elke woning is een gezamenlijke keuken, woonkamer en wordt het sanitair gedeeld.

Bewoners worden zoveel mogelijk actief betrokken bij het wonen; samen met begeleiding wordt zorg gedragen voor het poetsen van de eigen kamers en de gezamenlijke ruimtes. Dagelijks heeft een van de bewoners de taak om te helpen met het koken en nadien opruimen. Er is wekelijks ruimte voor ontspanningsactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband. Denk hierbij aan sportactiviteiten, winkelen, wandelen, bowlen etc.

Voor elke bewoner wordt er jaarlijks een persoonlijk plan geschreven. Samen met ouders/verzorgers en de bewoner wordt bekeken waar eventueel veranderingen nodig zijn. Twee keer per jaar wordt het persoonlijk plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Bewoners die wonen op de Ophovenerhof zijn allen werkzaam binnen de dagbesteding van de stichting Ophovenerhof. (Locatie Sittard of dagbesteding Daniken)

 

Tiny Houses

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven/begeleiding-a-la-carte/ophovenerhof/tiny-houses-inspelen-woonbehoeftes-jongeren

Via bovenstaande link kunt u lezen hoe dit project tot stand is gekomen!