goedgekeurd-anbi

Stichting Ophovenerhof is een ANBI
(een algemeen nut beogende instelling).

De officiele naam is:
Stichting Ophovenerhof

Vestigingsadres:
Molenweg 57
6133XM Sittard

Telefoon: 046 451 9711                                                                                                                                                  Mail:  info@ophovenerhof.nl                                                                                                          

Fiscaalnummer Belastingdienst: 807976258L01

Voor het ANBI-format van de belastingdienst klik hier: anbi-format-655-zorginstellng-ib ingevuld

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14056638

Bankrekeningnummer; NL95 RABO 0147 6112 96

Bestuur:
Dhr. H.M.F. Ramakers

Op onderliggende pagina vind u gegevens over :
Jaarverslag en beleid 2021 t.b.v. Kwaliteitscertificering

Financiële verantwoording:Stichting Ophovenerhof
Jaarrekening 2022 met beoordelinsgverklaring d.d. 12-05-2023

Kernwaarden, visie en doelstellingen kunt u hier lezen.

 

Beloningsbeleid:

Stichting Ophovenerhof hanteert haar beloningsbeleid voor medewerkers en bestuurder conform de FWG systhematiek CAO Gehandicaptenzorg. Verder wordt in het kader van de beoordelingsverklaring bij de jaarrekening de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) getoetst door de extern accountant.