goedgekeurd-anbi

Stichting Ophovenerhof is een ANBI
(een algemeen nut beogende instelling).

De officiele naam is:
Stichting Ophovenerhof
Vestigingsadres:
Molenweg 57
6133XM Sittard
Tel: 046 451 9711
Fiscaalnummer Belastingdienst: 807976258L01
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14056638

Bankrekeningnummer; NL95 RABO 0147 6112 96


Bestuur:
H.M.F. Ramakers

Op onderliggende pagina vind u gegevens over :
Beleidsplan & Jaarverslag

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2018

Beloningsbeleid:

Stichting Ophovenerhof hanteert voor haar beloningsbeleid de CAO Zorg. Verder wordt in het kader
van de beoordelingsverklaring bij de jaarrekening de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens)
getoetst door de extern accountant.