Stichting Ophovenerhof

Ophovenerhof: zorgboerderij, winkel en terras

Stichting Ophovenerhof is een kleine, onafhankelijke organisatie die dagbesteding en woonbegeleiding organiseert voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De dagbesteding wordt georganiseerd op de Ophovenerhof in Sittard en Streekboerderij Daniken in Geleen. Daarnaast is er op de Ophovenerhof een woonvorm gerealiseerd waar op dit moment 11 mensen wonen.

De Stichting Ophovenerhof is WTZI en AWBZ erkend, en is voor de dagbesteding op de Ophovenerhof in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van Landbouw en Zorg. Daarnaast zijn we aangesloten bij de afdeling Zorgboeren van de LLTB en de Stichting Kinderboerderijen Nederland. Als zorgverlener werken we samen met diverse andere zorginstellingen.

Als kleine organisatie zijn we in staat kort bij de mensen te werken, op maat, snel, concreet en in een zeer prettige sfeer.

 

 

Doelgroep

Stichting Ophovenerhof biedt zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel. De geboden zorg kenmerkt zich met de volgende punten:

De zorgvraag van de deelnemers is binnen de Stichting het belangrijkste. Productie is ondergeschikt aan de zorgvraag van de deelnemer. Deelnemers leveren een bijdrage aan het maatschappelijke gebeuren. Op dit moment zijn en in totaal ± 60 deelnemers/bewoners uit de gehele regio aanwezig. De zorgvraag is heel divers waardoor iedereen zijn/haar eigen gespecificeerde hulpvraag heeft, die aansluit bij de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemer. Er wordt dus uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt. Op deze manier wordt er gezocht naar een passende dagbesteding.

De volgende twee begrippen zijn erg belangrijk binnen onze Stichting, het vergroten van autonomie, eigenwaarde en zelfvertrouwen bij de deelnemers.

 

Kernwaarden

De kernwaarden voor onze stichting zijn de volgende:

Daarnaast heeft iedereen natuurlijk zijn persoonlijke kernwaarden, de waarden die bepalen hoe je in het leven staat en hoe je de ander tegemoet treedt. Wanneer deze persoonlijke kernwaarden aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie ontstaat er een energie of passie die zorgt voor betrokkenheid en bevlogenheid.

 

Missie en Visie

"Kleinschalige zorg; Gewoon anders!"

 Visie

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

• Het beheren en exploiteren van dagbestedingscentra en het aanbieden van woonbegeleiding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.De stichting hanteert daarbij het volgende uitgangspunt: Zij stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal.

• De stichting zal voldoen aan de eisen als vervat in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) en het Uitvoeringsbesluit WTZI, of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regelgeving.

 

Raad van toezicht
 

Dhr. M. De Loo (voorzitter)

Mvr. A. Verblakt
Nevenfuncties: Beleidssecretaris/Directielid KBL, Bestuurslid GV Swentibold,voorzitter stichting DKS (Dienstbaar aan kwaliteit van samenleving)

Mevr. S. Vroomen
Nevenfuncties : Orthopedagoog generalist bij Stichting Radar

Mvr. C. Ehlen (lid)
Nevenfuncties : Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Stichting Pergamijn, Bestuurslid Vrienden van Ad Mosam, barokensemble.

Dhr. M. Landman (lid)
Nevenfuncties : Geen nevenfuncties.

Dhr. J.Tonnaer (lid)
Nevenfuncties : Geen nevenfuncties

Raad van bestuur

Dhr. H.M.F. Ramakers

Cliëntenraad

Ien Plum (voorzitter)
Aukje Dillema (secretaris)
Joep Op de Beke (lid)
Bert Pelzers (lid)
Chrit van gugten (lid)
Johan Habets (lid)