Op deze pagina staat informatie vanuit onze cliëntenraad. 
De raad komt minimaal 4x per jaar bij elkaar en vergadert dan over belangrijke zaken omtrent onze cliënten. 

In de documenten hieronder is belangrijke informatie te vinden over het reilen en zeilen van de cliëntenraad.

Huishoudelijk reglement 2022
Jaarverslag 2023 van de clientenraad van de Stichting Ophovenerhof

Voor meer informatie, mail naar cliëntenraad@ophovenerhof.nl