Cliëntenraad

Op deze pagina staat informatie vanuit onze cliëntenraad. 
De raad komt minimaal 4x per jaar bij elkaar en vergadert dan over belangrijke zaken omtrent onze cliënten. 

In de documenten hieronder is belangrijke informatie te vinden over het reilen en zeilen van de cliëntenraad.

Huishoudelijk reglement 2022
Jaarverslag Cliëntenraad Ophovenerhof 2020-2021

Voor meer informatie, mail naar cliëntenraad@ophovenerhof.nl